tijdelijk offline

Uw mondhygieniste voor Rotterdam Zuid en omgeving

Ambachtsheerstraat 44

3077GJ Rotterdam

010- 751 55 61

info@mondzorgijsselmonde.nl

Beste bezoeker, de website is momenteel offline. Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe website die eind februari gelanceerd gaat worden. Wij zien u graag terug.

 

De praktijk is gewoon open en telefonisch bereikbaar voor behandelingen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Mondzorgijsselmonde

* Materiaal- en/of techniekkosten

De kosten van tandtechniek die noodzakelijk zijn voor de behandeling en extra zijn ingekocht door de zorgaanbieder en de kosten van de materialen die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Hier worden expliciet niet de verbruiksmaterialen bedoeld. Bij de prestaties waarbij materiaal- en techniekkosten afzonderlijk in rekening kunnen worden gebracht, staat dit in de onderhavige beleidsregel en tariefbeschikking aangegeven met één sterretje (*).

 

** Laboratoriumkosten

De laboratoriumkosten van het externe bacteriologisch laboratoriumonderzoek die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Bij de prestaties waarbij dit van toepassing kan zijn staat dit in de onderhavige beleidsregel en tariefbeschikking aangegeven met een tweetal sterretjes (**).

Toelichting behandelcodes

 

C11 Periodieke controle.

 

C13 Probleemgericht consult

Uitsluitend te berekenen, indien: het consult plaatsvindt op initiatief van de patiënt naar aanleiding van een klacht; en niet zijnde een periodiek preventief onderzoek; en in dezelfde zitting geen andere declarabele verrichting plaatsvindt (met uitzondering van röntgenonderzoek en/ of anesthesie). Niet in combinatie met C11 in rekening te brengen.

 

C22 Schriftelijke medische anamnese

Uitsluitend te berekenen, indien anamnese vereist is na het stellen van de routinevragen betreffende de gezondheidstoestand van de patiënt. Inclusief bespreking met de patiënt en zonodig overleg met zorgaanbieder zijnde huisarts of specialist.

 

C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

Niet te berekenen in combinatie met C11 of C13 in dezelfde zitting. Voor second opinion in het kader van orthodontie geldt een afwijkende tariefcode (zie tariefbeschikking Orthodontie).

 

C90 Niet nagekomen afspraak wordt per tijd berekend.

 

M01 Preventieve voorlichting en/ of instructie

Het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt. Voorbeelden hiervan zijn het kleuren van de plaque, het vastleggen van de plaquescore, het geven van voedingsadviezen, het afnemen van een voedingsanamnese en het geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve gewoonte(s). De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van 5 minuten gedeclareerd.

 

A15 Oppervlakte-verdoving

Alleen in rekening te brengen indien niet gevolgd door A10.

 

A10 Geleidings- en/of infiltratie-verdoving

Niet in rekening te brengen bij chirurgische verrichtingen (Hoofdstuk X, H-codes).

 

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

Toe te passen bij patiënten met gemodificeerde DPSI-score 3-negatief. Ongeacht het aantal zittingen.

 

T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

Toe te passen bij patiënten met gemodificeerde DPSI-score 3-positief of score 4. Ongeacht het aantal zittingen.

 

T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element

Uitsluitend te berekenen, indien volgend op T11 of T12. Van toepassing voor behandeling van elementen met geregistreerde pocketdiepte > 4 mm.

 

T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

Toe te passen na initiële behandeling van patiënten met gemodificeerde DPSI-score 3-negatief. Ongeacht het aantal zittingen.

 

T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

Toe te passen na initiële behandeling van patiënten met DPSI-score 3- positief of score 4. Ongeacht aantal zittingen.

 

T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

Uitsluitend in combinatie met T31 en T32.

 

T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.

 

T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.

 

T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.

 

T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus

Toe te passen na uitgevoerde parodontale behandeling en nazorg bij patiënten met DPSI-score 3-negatief, inclusief bespreking vervolgtraject.

 

T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

Toe te passen na uitgevoerde parodontale behandeling en nazorg bij patiënten met DPSI-score 3-positief of score 4, inclusief bespreking vervolgtraject.

 

T91 Pocketregistratie

Het exploratief sonderen van de pocketdiepte rondom alle aanwezige tanden en kiezen en het noteren van de pockets dieper dan 4 mm. Bedoeld voor parodontale chirurgie niet vallend onder nnderdeel a en bacteriologisch onderzoek.

 

T92 Parodontiumregistratie Pocketregistratie (zie T91) met tevens:

– meting van sondeerdiepte en/of aanhechtingsverlies en vastleggen van gegevens;

– vastleggen bloedingsneiging na sonderen;

– vastleggen mobiliteit van tanden en kiezen;

– vastleggen van furcatiegegevens;

– bespreking met de patiënt.

Bedoeld voor parodontale chirurgie niet vallend onder onderdeel a en bacteriologisch onderzoek. Terug

 

T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

Het afnemen van een gelokaliseerde parostatus en het nemen van minimaal 3 plaquemonsters, inclusief bespreking van de bacteriologische gegevens met de patiënt. Niet in combinatie met M32 in rekening te brengen.

 

T94 Behandeling tandvleesabces

Onderzoek, verdoving en rootplanen, inclusief instructie mondhygiëne en mondhygiënevervangende maatregelen.

 

T57 Toepassing lokaal medicament

Per zitting éénmaal te declareren, ongeacht het aantal elementen. Het tarief is inclusief de materiaalkosten.

 

Niet nagekomen afspraken.(C90)

 

Helaas ben ik genoodzaakt kosten in rekening te brengen voor het niet nakomen van uw afspraak of het laten verplaatsen van uw afspraak. Als u een afspraak wilt verzetten of annuleren vraag ik u dat minstens 24 uur voor de afspraak te doen zodat ik nog een andere patiënt kan inplannen.

 

Bij ziekte op de dag zelf , svp voor 8.30 uur afmelden! Bij afmelding na 8.30 uur wordt de verloren behandeltijd in rekening gebracht.

 

U kunt de afspraak telefonisch (eventueel via het antwoordapparaat) of per e-mail afmelden.